Để sử dụng dịch vụ quý khách vui lòng truy cập 3G !

Paris Fashion Week Fall/Winter 2017-18 - ANREALAGE

Update: 30/03/2017

Mô tả Paris Fashion Week Fall/Winter 2017-18 - ANREALAGE

PARIS - FashionTV mang đến cho bạn chương trình Đường chạy vào mùa thu / mùa đông năm 2017-18 của Analia thực sự trong Tuần lễ Thời trang Paris. Anrealage gọi bộ sưu tập này là "Roll". Các cuộn vải được sử dụng để gợi ý thời gian và sự tăng trưởng. Hãy nhìn vào công nghệ 3D được sử dụng ở giữa đường băng. Hoàn toàn tuyệt vời!