Để sử dụng dịch vụ quý khách vui lòng truy cập 3G !

New York Fashion Week Fall/Winter 2017-18 - Nicholas K Hairstyle

Update: 01/04/2017

Mô tả New York Fashion Week Fall/Winter 2017-18 - Nicholas K Hairstyle

NEW YORK - Hãy xem hậu trường với FashionTV theo kiểu tóc cho bộ sưu tập Nicholas K Fall / Winter 2017-18 tại Triển lãm thời trang New York. Jon Reyman giải thích cô gái tân thời của Nicholas K90 nhưng lại nổi loạn và cách anh ấy dịch nó thành dầu nhờn và dầu nhờn để thêm tỏa sáng