Để sử dụng dịch vụ quý khách vui lòng truy cập 3G !

Behind the Scene Fashion TV Vietnam - Nguyễn Loan & Nguyễn Oanh

Update: 17/03/2017

Mô tả Behind the Scene Fashion TV Vietnam - Nguyễn Loan & Nguyễn Oanh

Behind the Scene buổi shooting BST mới nhất của Minh Tú với sự tham gia của Nguyễn Loan, top 25 Miss World 2014 và Nguyễn Oanh, Winner of Vietnam's Next Top Model 2014