Để sử dụng dịch vụ quý khách vui lòng truy cập 3G !

Milan Fashion Week Fall/WInter 2017-18 - Versace

Update: 28/03/2017

Mô tả Milan Fashion Week Fall/WInter 2017-18 - Versace

MILAN - Sự trung thành. Sức mạnh. Sắc đẹp, vẻ đẹp. Yêu. Thống nhât. Bình đẳng. Lòng can đảm. Đó là Versace. Trong trường hợp bạn đang tự hỏi những gì làm cho một người phụ nữ mạnh mẽ, Versace có tất cả các câu trả lời