Để sử dụng dịch vụ quý khách vui lòng truy cập 3G !

VÀI BƯỚC LÀM ĐẸP TRƯỚC KHI ĐI LÀM CÙNG VÕ HOÀNG YẾN

Update: 21/03/2017

Mô tả VÀI BƯỚC LÀM ĐẸP TRƯỚC KHI ĐI LÀM CÙNG VÕ HOÀNG YẾN

Model Hoàng Yến chia sẻ các bước make up "nhanh-gọn-lẹ" trước khi đi làm