Để sử dụng dịch vụ quý khách vui lòng truy cập 3G !

F.Vietnam Collection

Update: 17/03/2017

Mô tả F.Vietnam Collection

Nơi các Nhà Thiết Kế trẻ được trình diễn BST của mình trên sàn diễn thời trang chuyên nghiệp của Fashion TV Vietnam​ tại chương trình F.Vietnam Collection, diễn ra tại Crescent Mall